Yazım İlkeleri

Dergi Yazım ilkeleri

Teoloji ve Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları

Özet

Makaleye en az 150 Kelimelik Türkçe ve İngilizce özet eklenmelidir.

Kâğıt Boyutu       : A4 Dikey

Yazı Tipi             : Times New Roman    

Makale Başlık       : 12 punto,

Özet metin            : 10 punto

Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özet için en az 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

 

Makale Metni

Kâğıt Boyutu       : A4 Dikey

Yazı Tipi             : Bookman Old Style

Makale Başlığı      : 12 punto,

Makale Metni:       : 12 punto

Dipnot                  : 9 punto

Kenar Boşlukları

Üst Kenar Boşluk : 2,5 cm

Alt Kenar Boşluk         : 2,5 cm

Sol Kenar Boşluk         : 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk : 2,5 cm

Paragraf Aralığı:

Önce           : 0

Sonra          : 6 nk

Satır Aralığı:

Metin          : 1.5 nk

Dipnotlar     : Tek

Not: Makale referanslarında APA stili kullanılacaktır. Metin içinde verilecek referanslarda soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Modebadze, 2018: 619).

Dipnot bilgisi verilecekse aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulması gerekir:

 

  1. Eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (tahk.:), sadeleştirme ise (sad.:), edisyon ise (ed.: veya haz.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi (örnek, İzmir 2012), cildi (örnek; c. VI), sayfası (s.), sayfadan sayfaya (ss.); Yazma eser ise, Yazar adı, eser adı (italik), Kütüphanesi, numarası (no:), varak numarası (örnek, vr. 121b).
  2. Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi (örnek; c. IV), süreli yayın ise (örnek; sayı: 2), sayfası (s.).
  3. Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalı.
  4. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.
  5. Makalede kullanılan kaynaklar, makalenin sonunda Kaynakça başlığıyla yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.